Testavimo įrankiai gali būti naudojami konsultantų žinių, įgūdžių ir kompetencijų, susijusių su šiuolaikinių medijų raštingumu, įsivertinimui ir vertinimui ( mokymosi vienetai 4, 5 ir 6). Kiekvienas vienetas turi du įrankius (testą ir žaidimą), kurie parodo galutinį rezultatą (ECVET taškais). Jūs galite naudotis šiais įrankiais tik vieną kartą ( viena registracija).

 

Spauskite čia norėdami naudotis įrankiais.

 

 

Kartu su įsivertinimo įrankiais pateikiami du e-Portfolio pavyzdžiai. e-Portfolio iš esmės taip pat yra gera vertinimo, įsivertinimo, savęs pristatymo ir bendravimo priemonė. Žemiau jūs galite matyti du e-Porfolio pavyzdžius: vieną - meninės pakraipos, o kitą - formaliųjų mokslų. “John pavyzdys” yra patalpintas Mahara e-Portfolio sistemoje, o “George pavyzdys” –Linedln. Abu jie yra e-Portfolio “virtualūs asmenys”.

 

Spustelėkite, jei norite peržiūrėti e-Portfolio1

 

Spustelėkite, jei norite peržiūrėti e-Portfolio2

 

Patartina iš anskto susipažinti su “Naudojimosi įsivertinimo įrankiu gairėmis” ir vadovu “Savarankiškas karjeros valdymas ir šiuolaikinių medijų raštingumas”.

Prisijungti prie mūsų