Šiandien jaunų žmonių orientavimas ir konsultavimas karjerai patiria dižiulius pokyčius ir įgauna naujų formų. Tradicinį individualų konsultavimą mokykloje keičia virtualus savarankiškas savęs konsultavimas. Vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių patys ieško informacijos, konsultuojasi internete naudodamiesi socialiniais tinklais, darbo paieškos portalais, forumais ir kitomis interneto teikiamomis galimybėmis. Jie vis rečiau kreipiasi į karjeros centrus dėl tolesnio mokymosi ar įsidarbinimo galimybių. Naujos komunikacijos priemonės, kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, socialiniai tinklai labai prisidėjo prie šių permainų. Tuo pačiu šios naujos komunikacijos priemonės prisidėjo prie jaunimo kalbos, žodyno pokyčių, į ką turi atsižvelgti ir karjeros konsultantai diskutuodami apie jų karjerą, išsilavinimą ir t.t. Kaip šių pokyčių pavyzdį galima pateikti taip vadinamus “startuolius”, kurie populiarėja jaunų žmonių tarpe. Daugiau ar mažiau tai yra moderni žodžio “verslumas” versija, bet jauni žmonės renkasi terminą “startuoliai”. Į visą tai atsižvelgiant , karjeros konsultantai ir jaunimo karjeros centrai turi prisitaikyti prie šių naujų tendencijų ir gebėti naudotis IKT, nauja technine įranga (tokia kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai), šiuolaikinėmis medijomis, kad galėtų padėti jauniems žmonėms naudotis visomis skaitmeninio amžiaus priemonėmis bei metodais, mokyti šiuolaikinių medijų raštingumo ir sėkmingo savarankiško savęs konsultavimo įgūdžių.

Jauni žmonės dažnai patys ieško įsidarbinimo, studijų galimybių internete. Labai dažnai tai nėra paprasta, kaip tai gali atrodyti. Jie arba negali rasti to, ko jiems reikia arba randa labai daug informacijos, kurios negali išsiaiškinti ir analizuoti. Tai gali sukelti daug problemų, nepasitenkinimo, demotyvuoti veikti toliau. Todėl jaunimo karjeros konsultantas turi mokyti ir patarti jauniems žmonėms kaip išmintingai ieškoti reikiamos informacijos, kaip atskirti interneto šiukšles nuo vertingos informacijos, kaip išnaudoti socialinių tinklų ir ePortfolio galimybes savo karjeros tikslams pasiekti. Tai vadinama šiuolaikinių medijų raštingumu, kuris yra labai svarbus savarankiško savęs konsultavimo procese.

“Medijų raštingumas – tai protingas įvairių rūšių medijų naudojimas ir kritiškas jų pateikiamos informacijos vertinimas; dinamiškas kritinio mąstymo ir reikiamos informacijos atrankos įgūdžių plėtojimo procesas; nuolatinis klausinėjimas ką jis/ji savo gyvenime mato, skaito ar girdi“

Projektas „Informacijos smurtas“ -www.media-youth.org

Jaunimo ugdymo karjerai ir savarankiško savęs konsultavimo kontekste yra pateikiami 4 pagrindiniai šiuolaikinių medijų raštingumo aspektai: informacijos paieška, informacijos vertinimas, manipuliavimas informacija ir ePortfolio bei socialinių tinklų naudojimas.

   • Informacijos paieška – tai Bulio logikos naudojimas, žinios apie įvairias paieškos sistemas ir būdus, paieškos strategijas ir problemas internete ir t.t.

   • Informacijos vertinimas – tai veiksmai, kurių reikia imtis vertinant internetinius puslapius, įgūdžių, tokių kaip kritinis mąstymas, greitas informacijos skaitymas ir nereikalingos informacijos atmetimas ir t.t.

   • Manipuliavimas informacija – tai manipuliavimas vaizdais/nuotraukomis ir tekstu, semantinė reklama, nelegalus interneto svetainės optimizavimas (spamdexing) ir t.t.

   • Naudojimasis ePortfolio ir socialiniais tinklais – tai susikūrimas profilių skirtų komunikacijai karjeros klausimais.

Atsižvelgiant į šiuos aspektus, QYCGuidance projekto partneriai sukūrė mokymosi rezultatus, kurie pateikia jaunimo karjeros konsultantui būtinų žinių, įgūdžių ir kompetencijų visumą reikalingą, konsultuojant jaunimą šiuolaikinių medijų raštingumo ir savarankiško savęs konsultavimo klausimais. 1, 2 ir 3 vienetų mokymosi rezultatai yra adaptuoti, atnaujinti MEVOC projekto metu sukurtų “Standartų” profesinio informavimo/konsultavimo specialistams pagrindu (http://mevoc.net/EN/htm/fs.htm). 4, 5 ir 6 vienetų mokymosi rezultatai yra visiškai nauji, susiję su jaunų žmonių šiuolaikinių medijų raštingumu ir poreikiu padėti mažiau galimybių turinčiam jaunimui. Europos kvalifikacijų sąrangoje (EKS) “Jaunimo karjeros konsultanto” kvalifikacijos lygmuo yra ketvirtas. EKS pagrįsta mokymosi rezultatais. Jos pagrindą sudaro aštuoni kvalifikacijų lygiai, kuriuose aprašoma, ką besimokantysis, įgijęs vieno ar kito lygio kvalifikaciją, turi žinoti, mokėti ir sugebėti savarankiškai padaryti, kokių mokymosi rezultatų jis gali pasiekti, įgijęs reikiamų žinių ir įgūdžių bei apima visus švietimo sektorius – bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, aukštąjį mokslą ir suaugusiųjų švietimą. http://www.ecvet-team.eu/en/system/files/documents/2875/eqf-leaflet.pdf Sėkmingas visos kvalifikacijos apimties ar jos dalies (atskiri mokymosi rezultatų vienetai) įgijimas yra išreiktas ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistema) taškais. ECVET taškai - skaičiais išreikštas mokymosi rezultatų bendras svoris kvalifikacijoje ir santykinis vienetų svoris kvalifikacijos atžvilgiu.

Visus mokymosi vienetus jūs galite rasti kitame internetinio puslapio skyriuje “Mokymosi rezultatai”. Šie mokymosi rezultatai bus naudojami kuriant šiuolaikinį inovatyvų įsivertinimo internetinį įrankį karjeros konsultantams, kuris suteiks galimybę pasitikrinti žinias, įgūdžius ir kompetencijas savarankiško savęs konsultavimo ir medijų raštingumo srityse. Be to, mokymosi rezultatai taip pat gali būti panaudojami kuriant mokymo programas/kursus jaunimo karjeros konsultantams.

Todėl, patartina, kad karjeros konsultatntai, kurie norėtų išbandyti įsivertinimo įrankį, pirmiausia susipažintų su mokymosi rezultatais.

Prisijungti prie mūsų