Инструментите могат да се използват за оценка или самооценка на знанията, уменията и компетенциите на консултантите, свързани със съвременната медийна грамотност (Единици резултати от ученето 4, 5 и 6). Всеки от инструментите има две подинструмента (игра и тест), които формират общия резултат от единицата учене. Можете да преминете през инструментите само веднъж (с една регистрация).

 

Кликнете тук, за да изпробвате инструментите.

 

 

В допълнение към инструментите, може да разгледате два примера на електронно портфолио. Портфолиото, по принцип, може да бъде инструмент за оценка, самооценка, самоопознаване, презентация или комуникация. По-долу може да се видят два примера на е-портфолио, едно на притежател с артистични способности и едно на човек от точните науки. Примерът „John Example“ е под е-портолио системата Mahara, примерът “George Example” е под LinkedIn. И двете портфолиа са на „виртуални притежатели“.

 

Натиснете да разгледате електронно портфолио 1

 

Натиснете да разгледате електронно портфолио 2

 

Желателно е предварително да се запознаете с "Първи стъпки" и "Ръководството".

Последвайте ни