Projekto eigoje sukurtus kokybės rodiklius gali naudoti jaunimo karjeros centrai ir jaunimo organizacijos, taip pat kaip ir paslaugų kokybės vertinimą atliekančios institucijos. Mes siūlome unikalų kokybės rodiklių rinkinį, kurį sudaro skirtingų tipų indikatoriai.

Šie kokybės rodikliai yra susiję su jaunimo ir ypač socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių šiuolaikinių medijų raštingumo įgūdžių mokymu. Šiandien jaunų žmonių profesinis orientavimas ir konsultavimas įgauna naujų formų. Tradicinį individualų konsultavimą mokykloje keičia virtualus savarankiškas savęs konsultavimas. Vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių patys ieško informacijos, konsultuojasi internete, naudodamiesi socialiniais tinklais, darbo paieškos portalais, forumais ir kitomis interneto teikiamomis galimybėmis.

Projekto eigoje visų pirma buvo sukurti mokymosi rezultatai, kuriuose pateikiamos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos būtinos karjeros konsultantui, norint mokyti jaunus žmones šiuolaikinių medijų raštingumo ir sėkmingo savarankiško savęs konsultavimo įgūdžių. Šie mokymosi rezultatai yra orientuoti į individualų karjeros konsultantų mokymosi procesą – ką jie žino ir gali nuveikti gerinant jaunimo raštingumą šiuolaikinių medijų ir savarankiško konsultavimosi srityse. Antrame etape buvo sukurti kokybės rodikliai susiję su jaunimo ir ypač socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių savarankiško savęs konsultavimo ir šiuolaikinių medijų raštingumo įgūdžių mokymu bei orientuoti į konsultavimo paslaugų jaunimui kokybės gerinimą. Jų tikslas yra padėti jaunimo karjeros centrų vadovams stebėti ir kontroliuoti centrų teikiamų paslaugų kokybę. Visi šie kokybės rodikliai prisidės prie valdymo kokybės gerinimo projekto partnerių šalių profesinio mokymo sistemose.

Jų tikslas yra padėti jaunimo karjeros centrų vadovams stebėti ir kontroliuoti centrų teikiamų paslaugų kokybę. Visi šie kokybės rodikliai prisidės prie valdymo kokybės gerinimo projekto partnerių šalių profesinio mokymo sistemose.

Van den Berghe 1997b

Kokybės modelis (KM) ir Kokybės užtikrinimo sistema sukurti, įgyvendinant projektą “ Kokybės užtikrinimas, teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui” yra naudojami kaip pagrindas naujiems rodikliams kurti. Kokybės modelis pagrįstas pagrindinių kokybės rodiklių nustatymu, jų derinimu ir įdiegimu ir išskiria kelių tipų kokybės rodiklius – orientuotus į sistemą ir orientuotus į procesą, kiekybinius ir kokybinius , kita. Konsultavimo procesas yra aprašomas, naudojant 5 žingsnių sisteminį kokybės metodą:

   • KONTEKSTAS ( ekonominiai ir socialiniai veiksniai)

   • INDĖLIS ( resursai, žinios, patirtis)

   • PROCESAS ( konsultavimo procesas)

   • REZULTATAS (konkretūs pasiekti rezultatai)

   • POVEIKIS (ilgalaikis poveikis).

Kokybės modelis ir sistema yra papildyti naujais kokybės rodikliais orientuotais į savarankišką savęs konsultavimą ir šiuolaikinių medijų raštingumą. Naujai sukurtus kokybės rodiklius jūs galite rasti projekto internetinio puslapio skyriuje “Kokybės užtikrinimas”, o Kokybės modelį leidinyje “Kokybės užtikrinimo, teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui vadovas”, 41 psl. (http://www.scas.acad.bg/vqac/vqac/images

/manual_and_workbook/vqac_manual_view.pdf).

Prisijungti prie mūsų