Sveiki atvykę į projekto „Ugdymo karjerai kokybė ir šiuolaikinių medijų raštingumas (QYCGuidance)“ internetinę platformą „Šiuolaikinių medijų raštingumo įsivertinimo įrankis“.

 

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijos Erasmus+ programai.


Pagrindinis projekto tikslas yra gerinti jaunimo ugdymo karjerai kokybę teikiant jaunimo konsultantams žinių apie kokybės indikatorius, mokymosi rezultatus ir galimybę tas žinias pasitikrinti naudojantis tam tikslui sukurtu internetiniu įrankiu. Projekte dalyvauja 6 organizacijos iš 4 šalių – Bulgarijos, Austrijos, Lietuvos ir Turkijos.


Šio internetinio puslapio atskirose skiltyse pateikiama informacija:


- Skiltyje „Konsultantams“ pateikiama naudinga informacija apie savarankišką savęs konsultavimą ir šiuolaikinių medijų raštingumą skirtą konsultantams darbui su jaunimu. Karjeros konsultantai gali sužinoti apie perėjimą nuo tradicinio individualaus konsultavimo mokykloje prie virtualaus savarankiško savęs konsultavimo. Taip pat kokių žinių, įgūdžių ir kompetencijų reikia konsultantams, kad atlieptų jaunų žmonių poreikius šioje srityje.


- Skiltyje „Organizacijoms“ pateikiama naudinga informacija apie savarankišką savęs konsultavimą ir šiuolaikinių medijų raštingumą orientuotą karjeros centrams, profesinėms mokykloms, jaunimo organizacijoms dirbančioms su jaunimu. Šių institucijų vadovai gali susipažinti su kokybės rodikliais, kurie padeda gerinti jaunimui teikiamą paslaugų kokybę pereinant prie savarankiško savęs konsultavimo.


- Skiltyje „Priemonės“ karjeros konsultantai gali pasitikrinti šiuolaikinių medijų raštingumo žinias, įgūdžius ir kompetencijas reikalingas karjeros konsultavimo procese naudodamiesi inovatyviais bei interaktyviais vertinimo įrankiais (žaidimai, interaktyvūs testai, ePortfolio ir kita).

 

- Skiltyje „Apie projektą“ rasite informaciją apie „Ugdymo karjerai kokybės užtikrinimas ir šiuolaikinių medijų raštingumas (QYCGuidance)“ projektą:

 

• Naujienas;
• Rezultatus: Vadovą, Lankstinuką ir “Pasiruošimas įsivertinimui naudojant testavimo įrankį”.
• Informaciją apie partnerius;
• Intranetą – erdvė skirta vidinei partnerių komunikacijai;
• Kontaktus.

 

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijos Erasmus+ programai ir atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Prisijungti prie mūsų