Добре дошли в онлайн платформата “Инструменти за самооценка на съвременната медийна грамотност” на проекта „Качеството при кариерното консултиране на младежи и съвременната медийна грамотност“ (QYCGuidance).

 

Проектът се реализира с подкрепата на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Основната цел на проекта е да подобри качеството на кариерното консултиране на младежи посредством разработването на осъвременени подходи, индикатори за качеството и онлайн инструменти за младежки кариерни консултанти. Проектът включва 6 партньорски организации от 4 държави – България, Австрия, Литва и Турция.


На тази онлайн платформа може да намерите следната информация:


- Частта „Консултанти“ съдържа полезна информация за самоориентирането и съвременната медийна грамотност, предназначена за младежки кариерни консултанти. Кариерните консултанти могат да научат повече за промяната на характера на кариерното консултиране към самоориентиране, както и какви знания, умения и компетентности са необходими, за да се отговори на нуждите на младежите в тази област.


- Частта „Организации“ съдържа полезна информация за самоориентирането и съвременната медийна грамотност, предназначена за младежки кариерни центрове, професионални училища, младежки информационни центрове и други подобни организации в сферата на кариерното консултиране на младежи. Ръководителите на тези институции могат да научат повече за промяната на характера на кариерното консултиране към самоориентиране, както и за гранатиране на качеството при кариеното консултиране на младежи.


- В частта „Инструменти“ кариерните консултанти могат да оценят знанията, уменията и компетентностите си, свързани с медийната грамотност в сферата на кариерното консултиране на младежи. Оценяването става с помощта на иновативни и интерактивни инструменти за оценка като игри, интерактивни тестове и електронно портфолио. Игрите и тестовете са достъпни от менюто „Инструменти“, докато примерите за електронно портфолио са достъпни от „Консултанти -> Инструменти“ или от „Организации -> Инструменти“.


- В частта „За проекта” може да намерите информация за проекта „Качеството при кариерното консултиране на младежи и съвременната медийна грамотност”:


    •    Най-актуалните новини;
    •    Ресурси – ръководство, листовка, първи стъпки за работа с инструментите и др.;
    •    Партньори;
    •    Интранет – пространство с ограничен достъп за обмен на документи между партньорите;
    •    Контакти.

 

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз.
Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.

Последвайте ни