Günümüzde gençlik kariyer danışmanlığı, kariyer rehberliğinden öz rehberlik becerilerine doğru esaslı ve hayati bir dönüşüm geçirmektedir. Geleneksel gençlik kariyer rehberliği hizmetleri çağımızın gereklerini karşılamamaktadır – gençler artık kariyer rehberliği merkezlerine gitmeye ve mevcut iş ile eğitim olanakları hakkında kendilerine bilgi verilmesine ihtiyaç duymamaktadır; ihtiyaçları bu tür bilgilere internet üzerinden kendi kendilerine nasıl ulaşabileceklerine yönelik olarak danışmanlardan eğitim almaktır. Sosyal ağlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi yeni iletişim araçları da bu değişime katkı sunmaktadır. Sonuç olarak bu yeni iletişim araçları gençlerin kullandığı dili değiştirmekte ve bu nedenle gençler, kariyerleri ya da eğitimleri gibi gelecekleriyle ilgili konularda konuşurken karşısındakinden de aynı dili duymayı beklemektedir. Bu değişeme bir örnek vermek gerekirse, gençler arasında artan oranda popülerlik kazanan “yeni iş kurma” fikrinin sunulmasıdır. Öyle ya da böyle, bu girişimciliğin modern bir versiyonudur, gençler ise girişimcilik yerine “yeni iş kurma” terimini kullanmayı tercih ediyorlar. Tüm bunları göz önünde bulundurarak gençlere hizmet veren kariyer danışmanları ve gençlik kariyer merkezleri bu yeni eğilimlere adapte olmalı ve BİT’i, yeni teknolojik donanımları (akıllı telefonlar ve tabletler gibi), modern medya ve iletişim araçlarını kullanabilmeli; böylelikle dijital çağın yöntemleri ve araçlarını nasıl kullanması gerektiği konusunda gençlere rehberlik edebilmelidir.

Günümüzde gençler iş, eğitim fırsatları gibi konularda aramalarını internet üzerinden kendileri gerçekleştiriyor. Ancak çoğu zaman bunu yapmak göründüğü kadar kolay değildir. Ya ihtiyaçları olanı bulamıyorlar ya da yorumlayıp analiz edebileceklerinden çok daha fazla sonuçla karşılaşıyorlar. Bu durum; memnuniyetsizlik, motivasyon düşüklüğü gibi bir dizi soruna yol açmaktadır. Tam da bu noktada kariyer danışmanlarına iş düşmektedir-- ihtiyaçları olan bilgiye zekice nasıl ulaşacakları; ulaştıkları önemli bilgiler arasından gereksiz olan bilgiyi nasıl ayıklayacakları; kariyer ihtiyaçları için e-portföy ve sosyal ağlardan nasıl faydalanacakları konularında bu gençlerin eğitilmesi ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi. Bu durum modern medya okuryazarlığı olarak adlandırılmakta ve öz rehberlikte hayati bir öneme sahip bulunmaktadır.

“Medya okuryazarlığı – farklı medya türlerinin akıllıca kullanımı ve sunduğu bilgi hakkında isabetli karar verilmesi; eleştirel değerlendirme becerisinin edinildiği dinamik bir süreç ve farklı medya araçlarındaki mesajların eleştiriler incelenmesi; kişinin hayatında gördüklerini, okuduklarını ya da duyduklarını sürekli sorgulaması.”

“The Violence of Information” (Bilginin şiddeti) projesi – www.media-youth.org

Gençlik kariyer danışmanlığı ve öz rehberlik bağlamında, modern medya okuryazarlığının 4 anahtar yönünü belirlemiş bulunmaktayız: bilgiyi tarama, bilgiyi değerlendirme, bilgi manipülasyonu ve e-portföy ile sosyal ağ kullanımı.

   • Bilgiyi tarama Boolegan mantığının kullanımını, farklı arama motorları hakkında bilgiyi, ilgili arama stratejisinin uygulanmasını, internette arama yapmakla ilgili problemleri vb. içermektedir

   • Bilgiyi değerlendirme bir web sayfasını değerlendirirken atılması gereken adımları, eleştirel düşünme gibi becerileri, bilgiyi taramayı, gereksiz bilgiyi ayırt etmeyi vb. içermektedir

   • Bilgi manipülasyonu görüntülerin / fotoğrafların ve metinlerin manipülasyonunu, davranışsal hedef gibi fenomenleri, semantik reklamı, mesaj yağmuruna tutmayı vb. içermektedir.

   • E-portföy ve sosyal ağ kariyer gelişimi ve özel konulara yönelik olarak profil oluşturmayı ve yönetmeyi içermektedir.

Bu düşünceden hareketle QYCGuidance projesi, kariyer danışmanlarının öz rehberlik ve medya okuryazarlığı konularında gençlere danışmanlık yapması için sahip olması gereken bilgi beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı öğrenme çıktılarını geliştirmiştir. Ünite 1, 2 ve 3’teki öğrenme çıktıları, daha önce yürütülmüş ve tamamlanmış olan MEVOC projesi (http://mevoc.net/EN/htm/fs.htm).kapsamında geliştirilmiş “Standartlar” çerçevesinde gözden geçirildi, güncellendi ve iyileştirildi. Ünite 4, 5 ve 6’daki öğrenme çıktıları tamamen yenidir ve gençlerin ve dezavantajlı gençliğin modern medya okuryazarlığı ile ilgilidir (yukarıda belirtilmiş olan modern medya okuryazarlığı konularıyla ilgili). “Gençlik kariyer danışmanı” yeterliliği EQF seviye 4’e tekabül etmektedir. EQF, yeterlilik seviyelerini öğrenme çıktıları açısından tanımlamaktadır. Sekiz seviye, kişiye en üst düzeyde akademik ve profesyonel veya mesleki eğitim ile kazanabileceği birikimi sağlayan, zorunlu bir öğrenimin ardından edinilen tüm yeterliliği kapsamaktadır. / http://www.ecvet-team.eu/en/system/files/documents/2875/eqf-leaflet.pdf /.Her ünitenin, ona tahsis edilmiş belirli ECVET puanı vardır. ECVET puanı, bir yeterlilikte ve yeterlilikle ilgili olarak Ünitenin göreli ağırlığında öğrenme çıktılarının bütününün sayısal temsilidir.

Tüm ünitelere web sitemizin “Öğrenme çıktıları” sekmesinden ulaşabilirsiniz. Öğrenme çıktılarının temel amacı ve uygulanışı, gençlere hizmet veren kariyer danışmanlarının öz rehberlik ve medya okuryazarlığıyla ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerinin öz değerlendirmesinde kullanabilecekleri modern medya okuryazarlığı öz değerlendirme El Kitabının geliştirilmesinde bir temel olması için kullanılmasıdır. Ayrıca Öğrenme çıktıları gençlik kariyer danışmanları için müfredat tasarlarken de kullanılabilir.

Bu nedenle, kendini öz rehberlik ve modern medya okuryazarlığında araçlarının kullanımı konusunda sınamak isteyen gençlik kariyer danışmanları öncelikle öğrenme çıktıları konusunda bilgi sahibi olmaları önerilir.

Bizi katılmak