"Gençlere yönelik kaliteli kariyer danışmanlığı ve günümüzde medya okuryazarlığı"QYCGuidance Projesi- Modern medya okuryazarlığı öz değerlendirme aracı web sayfasına hoş geldiniz.  

 

Bu proje Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenmektedir.


Projenin temel amacı, güncel yaklaşımlar, kalite göstergeleri ve gençlik kariyer danışmanları için çevrimiçi araçları sunarak gençlere yönelik kariyer rehberliğinin kalitesini arttırmaktır. Proje 4 ülkeden (Bulgaristan, Avusturya, Litvanya ve Türkiye) 6 kurumun ortaklığı ile yürütülmektedir.


Bu Web sayfasında aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz:


- “Danışmanlar” bölümünde, gençlik kariyer danışmanlarına yönelik öz rehberlik ve günümüz medya okur yazarlığı konusunda yararlı bilgiler bulunmaktadır. Kariyer danışmanları, kariyer rehberliğinden öz rehberliğe geçiş ve bu değişim sonucunda gençlerin hangi bilgi, beceri ve yetkinliklere ihtiyaç duydukları konusunda bilgilere ulaşabilirler.


- “Kurumlar” bölümünde, gençlere yönelik kariyer rehberliği alanında faaliyet gösteren gençlik kariyer merkezleri, meslek okulları, gençlik bilgi merkezleri ve ilgili diğer kuruluşlar öz rehberlik ve günümüz medya okuryazarlığı hakkında yararlı bilgilere ulaşabilirler. Bu kuruluşların yöneticileri kariyer rehberliğinden öz-rehberliğe geçiş ve gençlik kariyer danışmanlığına yönelik kalite güvencesi hakkında okuma yapabilirler.


- “Araçlar” bölümünde, kariyer danışmanları yaratıcı interaktif değerlendirme araçlarını (oyunlar, interaktif testler, e-Portfolyo ve benzerleri) kullanarak günümüz kariyer rehberliği ve modern medya okur yazarlığı hakkında bilgilerini, becerilerini ve yeteneklerini test edebilirler.

 

- "Projenin" birinci kısmında, gençlere yönelik kaliteli kariyer danışmanlığı ve günümüzde medya okuryazarlığı ile ilgili kalite göstergelerini bulabilirsiniz:

 

• Güncel Haberler;
• Kaynaklar – El kitabıbroşür ve Araçları kullanmaya başlayın;
• Ortaklar;
• Kurum içi ağ – dosya ve doküman paylaşımı için yalnızca ortakların kullanımına açık olan kısım;
• İletişim bilgileri.

 

Bu proje Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenmektedir. Bu proje sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından ve içeriğinden sorumlu tutulamaz.

Bizi katılmak