Младежки кариерен консултант, ЕКР ниво 4

 

В рамките на проекта QYCGuidance бяха разработени Резултати от ученето, описващи знанията, уменията и компетенциите, които кариерните консултанти трябва да притежават, за да консултират младите хора по въпросите на самоориентирането и медийната грамотност.

 

Единица резултати от ученето 1: Образование и кариера

Натиснете, за да отворите пълното съдържание на единицата

 

Единица резултати от ученето 2: Консултантска практика

Натиснете, за да отворите пълното съдържание на единицата

 

Единица резултати от ученето 3: Личностни умения

Натиснете, за да отворите пълното съдържание на единицата

 

Единица резултати от ученето 4: Основи на ИКТ и дигиталните медии

Натиснете, за да отворите пълното съдържание на единицата

 

Единица резултати от ученето 5: Самоориентиране и медийна грамотност

 

Натиснете, за да отворите пълното съдържание на единицата

 

Единица резултати от ученето 6: Самоориентиране и медийна грамотност за младежи със специални нужди

 

Натиснете, за да отворите пълното съдържание на единицата

 

Последвайте ни