Ünite 2 başlık: Danışmanlık Uygulaması


ECVET puanı: 36


Öğrenme çıktısı 1:
Danışan ile iletişim


Bilgi

 


Beceri

 


Yetkinlik

 

• Farklı hedef grupların genel karakteristik özelliklerine ilişkin bilgi

• Sorunlu hedef grupları idare etmede temel sosyal ve özel becerilere sahip olma.

• İletişim becerileri

• Kendi kariyeriyle ilgili karar verme becerilerini kullanamayacak kadar zor durumdaki (sağlık, uyuşturucu, barınak vb) danışanları belirleme becerisine sahip olma ve onları ilgili uzmanlara yönlendirebilme

• Kariyer yönetiminde sorumluluk alma konusunda bireysel girişimleri teşvik etme becerisine sahip olma

• Danışanın kişisel (yaş, sağlık, eğitim, beceriler), kültürel, etnik farklılıklarının farkında olma ve bunları önemseme

• Danışanlarla etkili iletişim kurabilme

• Hedef grubun özelliklerine göre uygun danışmanlık stratejisini geliştirebilme


Öğrenme çıktısı 2:
Koçluk becerileri


Bilgi

 


Beceri

 


Yetkinlik

 

• Danışana değer verecek şekilde danışmanlık sürecinde koçluk teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi

• Bilgiyi aktarabilme ve açık ve anlaşılır bir şekilde tavsiye verme becerisine sahip olma

• Danışanları motive edebilme becerisine sahip olma

• Mesafeyi koruyarak yardım edebilme becerisine sahip olma

• Danışanların ihtiyaçlarını analiz edebilme ve bilgiye ulaşmalarında aracı olma ve bu bilgiden yararlanmalarını sağlama

• Kişiye ya da hedef gruba uygun şekilde bilgiyi sunabilme ve yorumlayabilme

• Kendisini tüketmemek ve korumak amacıyla danışanların sorunlarına gereğinden fazla dahil olmama.


Öğrenme çıktısı 3:
Değerlendirme


Bilgi

 


Beceri

 


Yetkinlik

 

• Kariyer danışmanlığında kullanılan mevcut ilgi, yetenek/beceri testleri hakkında bilgi

• Yetenek, başarı, ilgi, değerler ve kişilik yapısı gibi kişisel özellikleri nasıl değerlendireceğine ilişkin bilgi sahibi olma.

• Danışanın ihtiyaçlarını analiz etme becerisine sahip olma

• Mülakat becerisi

• Danışanın kendi işini kurabilme ve girişimcilik yetkinliklerini tespit etme ve gerekli bilgileri sunma becerisi.

• Yetenek, beceri ve ilgi testlerini uygulayabilme ve test sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilme becerisine sahip olma ve sonuçlara dayanarak uygun tavsiyede bulunma becerisi

• Bilgisayar destekli değerlendirme araçlarını etkin bir şekilde kullanma

• Danışanın ihtiyaçlarını tespit etme ve gerekli hizmetleri seçmesine yardımcı olma

• Danışanların kariyer sorunlarını çözmede, kariyer kararı vermede ve öz farkındalıklarını geliştirmede rasyonel ve gerçekçi tarzda danışanlara yardımcı olabilmek için, danışmanların analitik becerisinden hareketle duygusal algısını ayırt edebilme becerisine sahip olmak

• Danışanların eğitimleri ve kariyer planlamaları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlamak ve yetenekleri ile güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarında yardımcı olmak için uygun testleri seçebilmesi

• Testlerin sınırlarının farkında olmak ve sonuçlarının uygun bir şekilde yorumlama yetkinliğine sahip olma –gerektiğinde psikolog nezaretinde


Öğrenme çıktısı 4:
İş bulma ve işe yerleştirme


Bilgi

 


Beceri

 


Yetkinlik

 

• Danışanın işgücü piyasasında sahip olduğu fırsatlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi danışmanlık sürecine entegre edebilme

• Formel ve enformel iş başvuru süreçleriyle ilgili bilgi

• Ulusal ve uluslararası işe yerleştirme bilgisi

• İş fırsatlarını sunan kaynaklara ilişkin bilgi

• Şirket kurmak gibi girişimcilik konularıyla ilgili temel bilgi

• Danışanın sahip olduğu yetenek ve beceriler ile istihdam ihtiyacını eşleştirebilme becerisine sahip olma

• Danışanın belirlenmiş yetenekleri ve kaynaklarına göre iş tekliflerini filtrelemek ve bunu danışana kendi kendine nasıl yapabileceğini öğretme becerisine sahip olma

• Mevcut ve gelecekteki işgücü piyasası fırsatları ile danışanın beceri ve yetkinlerini eşleştirebilmek için mevcut iş fırsatları ile gerekli olan beceri ve yetkinlikleri geniş bir perspektiften danışmanların kullanabilme becerisi.

• Sanayi, bölgesel özellikler ve gerçek işgücü piyasası ihtiyaçları konusunda mevcut ve gelişen iş başvuru yöntemlerini takip etmek. Ayrıca danışan bunları bireysel başvuru prosedürüne ve kişisel / iş özgeçmişine adapte etmesini sağlamak.

• İş tanımında belirlenmiş gerekli becerilerin anlaşılmasında danışana yardımcı olmak ve buna dayanarak danışanın beceri / yetkinlikleri ile münhal kadroyu eşleştirmek.

• Eşleştirme bilgisini danışana aktarmak ve danışanın gelecekte iş aramasını kolaylaştırmak.

• İşe yerleşme fırsatlarını kullanması için danışanı teşvik etmek.

• Girişimcilik için gerekli özel yetkinlikleri belirleyebilme yetkinliğine sahip olmak


Learning outcomes 5:
Ethics


Bilgi

 


Beceri

 


Yetkinlik

 

 • Etik standartlar ve iş ahlakı bilgisi

• Etik mevzular hakkında temel bilgi

• Etik standartları danışmanlık sürecinde uygulayabilme becerisine sahip olma

• Farklı danışmanlık süreçlerinde etik standartları göz önünde bulundurma ve bunu işine yansıtabilme

 

Bizi katılmak